matematykaszkolna.pl
nierownosc damn_ik: Dla jakich n prawdziwa jest poniższa nierówność?
1 1 1 1 

+

+

+...+

> 1
n+1 n+2 n+3 3n+1 
30 maj 16:47
I'm back:
 1 1 
an =

+.... +

 n+1 3n+1 
Zauwaz ze
 1 1 1 1 
an+1 = an +

+

+


 3n+2 3n+3 3n+4 n+1 
Z tego łatwo wykazać ze an+1 > an
30 maj 16:54
I'm back: Tak więc... Szukasz pierwszego n spełniającego te nierówność
30 maj 16:54
I'm back: A długo go szukać nie musisz bo a1 = 1/2 + 1/3 + 1/4 > 1
30 maj 16:55
damn_ik: no tak, ale dla n=2 też spełniona jest nierówność np.
30 maj 17:08