matematykaszkolna.pl
Granica Patryk: Cześć, W jaki sposób policzyć poniższą granicę? : limn→nn−1
30 maj 16:13
ABC:
 n 
możesz na przykład z trzech ciągów bo dla n>2 mamy

<n−1<n
 2 
30 maj 16:22