matematykaszkolna.pl
Dowód planimetria, kąty alfa i beta Kuku: rysunekWykaż, że pole trójkąta, którego kąty mają miary α i β wyraża się wzorem P= r2 * (tg α+β2 )/( tg α2*tg β2 ) gdzie r oznacza promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Doszłam do tg α2 = ry tg β2 = rz tg α+22 = xr Nie wiem czy to dobry trop, proszę o pomoc emotka
30 maj 13:27
πesio:
 r r α+β 
y=

, z=

, x=r*tg

 
 α 
tg

 2 
 
 β 
tg

 2 
 2 
PΔ= r*p =r(x+y+z) podstawiaj dane
 α β 
 α β 
tg

+tg

 2 2 
 
i zastosuj wzór tg(

+

)=

 2 2 
 α β 
1−tg

*tg

 2 2 
 
otrzymasz: ....................
 
 α β 
(tg

+tg

)
 2 2 
 
P= r2

=
 
 α β α β 
(tg

*tg

)(1−tg

*tg

)
 2 2 2 2 
 
 
 α β 
tg

+tg

 2 2 
 α+β 
a to już teza ....... bo

= tg

 
 α β 
1−tg

*tg

 2 2 
 2 
 
 α+β 
tg

 2 
 
P= r2

 
 α β 
tg

*tg

 2 2 
 
===============
30 maj 13:55
πesio: rysunek korzystałam z oznaczeń jak na tym rysunku
 γ α β 
α+β+γ=180o

=90o−(

+

)
 2 2 2 
 γ α+β 1 
tg

= ctg

=

 2 2 
 α+β 
tg(

)
 2 
 
 α+β 
dlatego x=r*tg

 2 
30 maj 14:57
Mila: rysunek PΔ=p*r p=x+y+z, α+β+γ=180o 1) Dla trzech kątów w Δ: α+β+γ=180o Prawdziwa jest równość: (zobacz, czy jest w tablicach)
 α β γ α β γ 
ctg

+ ctg

+ ctg

=ctg

*ctg

*ctg

 2 2 2 2 2 2 
2)
 α x 
ctg

=

 2 r 
 α β γ 
x=r*ctg

i y=r*ctg

i z=r*ctg

 2 2 2 
3) α+β+γ=180 γ=180−(α+β)
γ α+β α+β α+β 

=90−

⇔z=r*ctg(90−

)=r*tg

2 2 2 2 
4)
 α β γ α β γ 
PΔ=r*(r*ctg

+r*ctg

+r*ctg

)=r2*ctg

*ctg

*ctg

 2 2 2 2 2 2 
 α β α+β 
PΔ=r2*(ctg

*ctg

*tg

)
 2 2 2 
Jeśli nie wzoru w tablicach, to wg wskazówki πesia.
30 maj 22:42
πesio: I za to Cię lubię emotka
30 maj 22:54
Mila: Ja Ciebie bardziejemotka
30 maj 23:12