matematykaszkolna.pl
Teoria liczb Teoria liczb : Pokaż, że żadna liczba całkowita postaci 11,111,1111,... Nie jest kwadratem liczby naturalnej. (Teoria liczb, z wykorzystaniem reszt z dzielenia)
30 maj 13:02
ABC: wrzucałem już to kiedyś , każda z tych liczb daje resztę 3 z dzielenia przez 4 , natomiast kwadraty liczb dają tylko reszty 0,1 z dzielenia przez 4
30 maj 13:11