matematykaszkolna.pl
pole trójkąta Kuba: Czy istnieje taki trójkąt o bokach długości 𝑎,𝑏,𝑐, którego pole jest równe (ab+bc)/4 ? Uzasadnij swoją odpowiedź.
30 maj 12:38
πesio: rysunek Załóżmy,że taki trójkat istnieje
 b(a+c) 
to 2P= b*hb i z treści zadania 2P=

 2 
 a+c 
zatem (*) hb=

 2 
ale hb ≤c i hb<a lub hb<c i hb≤a ( bo trójkąt nie może mieć dwóch kątów prostych) dodając stronami mamy:
 a+c 
2hb< a+c ⇒ hb<

−− sprzeczne z (*)
 2 
zatem taki trójkąt nie istnieje =======================
30 maj 13:02
ABC: piesio chyba pitbull bo rozszarpał zadanie
30 maj 13:15
πesio:
30 maj 13:26
Mariusz: Niektórym może się nie podobać bo użyty jest dowód nie wprost ale mnie ten sposób się podoba
30 maj 15:04