matematykaszkolna.pl
czworokąt Jaro: Dany jest czworokat wypukły ABCD, w którym <)DAB =<)ABC . Symetralne odcinków AD i BC przecinaja sie w punkcie M lezacym na odcinku AB (rys. 5). Udowodnic, ze AC =BD.
30 maj 11:01
πesio: rysunek 1/trójkaty AEM i BMF są podobne z cechy (kkk) to trójkąty AMD i BMC są równoramienne więc |AM|=|DM| i |BM|=|CM| 2/ trójkąty AMC i BMD są przystajace z cechy (bkb) zatem : |AC|=|BD| ======= c.n.w.
30 maj 12:37