matematykaszkolna.pl
Analiza zespolona Joanna: Które z podanych punktów: 1, i, −i leżą wewnątrz okręgu C={z: |z−1−i| = 2}. Z góry dziękuję za odpowiedź.
29 maj 22:35
Mila: rysunek (1,0), (0,1), (0,−1) |z−(1+i)|=2 Widać?
29 maj 23:07
Joanna: Dziękuję bardzo.
29 maj 23:12
Mila: Można też rachunkiem sprawdzićemotka
29 maj 23:29