matematykaszkolna.pl
Zbiory Mulder: Przy jakich założeniach o zbiorach A i B zachodzą równości A ∪ B = A , A ∪ B = B , A − B = A , A ∩ B = B , A ∩ B = A .
29 maj 21:31
πesio: 1/ B⊂A to AUB=A 2/A⊂B to AUB=B 3/ A∩B=∅ −− zbiory rozłączne to A\ B=A 4/ A⊂B to A∩B=B
29 maj 21:41
wredulus_pospolitus: uzupełnienie; 1) B może być także równy A 2) analogicznie ... A może być także równy B. 4) także tutaj A może być równy B. 5) także tutaj B może być równy A.
29 maj 21:44
πesio: 4/ A⊂B to A∩B=A
29 maj 21:44
wredulus_pospolitus: podsumowując ... użyć powinno się symbolu a nie emotka
29 maj 21:45
πesio: Jasne, jasne ... dla równości emotka
29 maj 21:45
πesio: ⊆ ⊆
29 maj 21:45