matematykaszkolna.pl
Zbadaj zbieżność szeregu Werka: Zbadaj zbieżność szeregu ∑ 1/((n−1)sqrt n) (od n=1 do ) oraz określ jej rodzaj.
29 maj 21:05
Mila: Chyba nie może być od n=1, bo wtedy jest 0 w mianowniku.
29 maj 21:16
Werka: Oj mój błąd, źle przepisałam, przepraszam emotka Powinno być to: ∑ 1/((n−i)sqrt n) (od n=1 do ) rozważane w liczbach zespolonych
29 maj 21:19
jc: Jeśli szereg ∑|an| jest zbieżny, to szereg ∑an jest zbieżny.
 1 1 1 
|

| =

<

 (n−i)n n2+1 n n3/2 
 1 

jest zbieżny
 n3/2 
 1 
Dlatego szereg ∑

jest zbieżny.
 (n−i)n 
29 maj 21:51
Werka: Dziękuję bardzo! Wszystko rozumiem emotka
29 maj 22:48