matematykaszkolna.pl
pole kapitan: rysunek Trapez równoramienny Oblicz pole
29 maj 19:24
πesio: rysunek P=163
29 maj 19:30