matematykaszkolna.pl
rozklad na czynniki azao: Jak rozlozyc na czynniki pierwsze tą liczbe : 311 − 1 ? Moge to jeszcze spotegowac bo nie jest taka duza i tam dzielic,ale czy da sie to rozpisac jakos wzorami skroconego mnozenia np.?
29 maj 19:17
Mila: A po co to jest Tobie potrzebne?
29 maj 19:58
wakacje: an−1=(a−1)(an−1+an−2+...+a+1) u nas a=3 oraz n=11, zatem: 311−1=(3−1)(311−1+311−2+...+3+1)= =2*(310+39+38+37+36+35+34+33+32+3+1)= =2*[36(1+3+9+27+81)+3(1+3+9+27+81)+1]= =2*[36(1+3+32+33+34)+3(1+3+32+33+34+35)+1]= =2*[3*(1+3+32+33+34)[35+1]+1]= =2*[3*112*(35+1)+1]= =2*(3*112*245+1)=2*(3*112*72*5+1)=... ja doszedłem jedynie do czegoś takiego, w ten sposób bym coś kombinował szczerze dalej nie mam pomysłu, może ktoś poprowadzi
29 maj 19:59
Mariusz: Wakacje , spróbuj tak pogrupować czynnik 310+39+38+37+36+35+34+33+32+3+1 aby jednym z jego czynników był 33−3−1
30 maj 17:15
Mariusz: x7+x6+2x5+3x4+4x3+6x2+8x+11 x10+x9+x8+x7+x6+x5+x4+x3+x2+x+1:(x3−x−1) −(x10−x8−x7) x9+2x8+2x7 −(x9−x7−x6) 2x8+3x7+2x6 −(2x8−2x6−2x5) 3x7+4x6+3x5 −(3x7−3x5−3x4) 4x6+6x5+4x4 −(4x6−4x4−4x3) 6x5+8x4+5x3 −(6x5 − 6x3−6x2) 8x4+11x3+7x2 −(8x4−8x2−8x) 11x3+15x2+9x+1 −(11x3−11x−11) 15x2+20x+12 =(37+36+2*35+3*34+4*33+6*32+8*3+11)(33−3−1)+(15*32+20*3+12) =(37+36+2*35+3*34+4*33+6*32+8*3+11)(33−3−1)+() 5*(33−3−1)=15*32−5*3−5 5*(33−3−1)+25*3+17=15*32+20*3+12 5*(33−3−1)+3*(33−3−1)+6+17=15*32+20*3+12 5*(33−3−1)+3*(33−3−1)+(33−3−1)=15*32+20*3+12 9*(33−3−1)=15*32+20*3+12 =(37+36+2*35+3*34+4*33+6*32+8*3+11)(33−3−1)+9(33−3−1) =(37+36+2*35+3*34+4*33+6*32+8*3+20)(33−3−1)
30 maj 17:56
Mila: 311−1=2*23*3851
30 maj 20:14