matematykaszkolna.pl
Wyprowadzenie wzorów - relacje gorgonek: Cześć! Temat − Relacje. Wyprowadź wzory na ilość: a) Elementów relacji: n2 b) Podzbiorów: 2n2 c) Relacji zwrotnych: 2n2−n d) Relacji symetrycznych: 2n2+n2 e) Relacji antysymetrycznych: 3n2−n2 * 2n f) Relacji przeciwsymetrycznych: 3n2−n2 g) Relacji zwrotnych i symetrycznych (jednocześnie): 2n2−n2 h) Relacji równoważności: 2n Takie wzory udało mi się ustalić na podstawie własności relacji. Jednak, nie bardzo rozumiem, jak można je wyprowadzić. Byłbym zobowiązany za wszelką pomoc. emotka
29 maj 17:53