matematykaszkolna.pl
Określ relację JanekDzbanek: Zwrotność, przeciwzwrotność, symetryczność, przeciwsymetryczność, antysymetryczność, przechodniość, spójność. Niech X = C − zbiór liczb zespolonych, R − zbiór liczb rzeczywistych Określ relację: ∀x,y∊C(∃r∊R( r≠0 ∧ rx = y ))
29 maj 17:06