matematykaszkolna.pl
Statystyka opisowa - indeks fishera. Nieznajomy_23: Mam problem z następującym zadaniem: Na podstawie poniższych danych ocenić, w jakim stopniu (o ile procent) w maju na zmianę wartości akcji trzech spółek zakupionych przez pewnego inwestora w lutym miały wpływ zmiany cen (w zł). Spółka Ilość akcji Cena akcji luty maj luty maj A 1000 1500 100 110 B 1000 500 40 40 C 1000 700 10 8 Uzyskałem następujące wyniki: Indeks cen Laspeyresa − 105,33% Indeks cen Paaschego − 107,68% Indeks cen Fischera = 1,0533 * 1,0768 = 1,0650 = 106,50%, czyli ceny wzrosły o 6,50%.
29 maj 16:00