matematykaszkolna.pl
analiza Karol: Kilka pytań z analizy matematycznej emotka 1. Czy każdy ciąg zbieżny posiada conajmniej 2 punkty skupienia? 2. jesli f'(x0) =0 i f''(x0) = 1 to f ma min. lokalne w x0 ? 3. jeśli f'(x0)=0, to f ma ekstremum lokalne w x0? 4. Czy jeśli ciąg an jest zbieżny, to szereg (−1)n+1 *an tez jest zbiezny?
29 maj 15:15
I'm back: 1) absolutnie nie 2) tak 3) niekoniecznie (może być punkt przegięcia) 4) niekoniecznie, niech an = (−1)n+1 * (1/n)
29 maj 16:22
Karol: Dzięki!
29 maj 16:51
Karol: Miałbym jeszcze parę pytań do których odpowiedzi mam wątpliwość : 5 ) Każdy ciąg liczb rzeczywistych spełnia warunek ∀ε>0n0n,mℕ |am−an| < ε 6) Jeśli ciąg xn jest ciągiem ograniczonym, to czy jego granica dolna jest [P[kresem dolnym]] zbioru punktów skupienia xn? 7 ) 6) Jeśli ciąg xn jest ciągiem ograniczonym, to czy jego granica górna jest elementem największym zbioru punktów skupienia xn?
29 maj 20:38
Karol: 8 ) Czy jeśli dla funkcji ciągłej z liczb rzeczywistych do liczb rzeczywistych mamy limxa f(x) = +, to prosta y=a jest asymptotą poziomą tej funkcji?
29 maj 20:42
Karol: 9 ) czy jeśli istnieje ciągła funkcja ℛ→ℛ dla dowolnych x<y , to istnieje c ∊[f(x),f(y)] i takie d ∊ [x,y], że f(d)=c?
29 maj 20:51
wredulus_pospolitus: 5) każdy ciąg ZBIEŻNY spełnia tenże warunek ... tenże warunek to nic innego jak Definicja Cauchy'ego zbieżności ciągu z oczywistych względów −−− ciąg który nie jest zbieżny nie będzie spełniał tegoż warunku 6) co to znaczy 'dolna granica' 7) analogiczne pytanie
29 maj 21:50
wredulus_pospolitus: 8) jak już to x = a by mogła być asymptotą 9) tak jest to ogólniejsza wersja twierdzenia Darboux <−−− zapoznaj się z nim
29 maj 21:54
wredulus_pospolitus: jeszcze wrócę do (4) to, że ciąg jest zbieżny (ale nie wiemy do czego) to za mało aby szereg (−1)n+1 mógł być zbieżny: niech an = 1 .... szereg (z oczywistych względów) nie jest zbieżny
29 maj 21:56
Karol: granice górną rozumiem jako limnsup xn i dolną analogicznie jako limninf xn
29 maj 22:16
Karol: największy punkt skupienia ciągu i odwrotnie
29 maj 22:25
wredulus_pospolitus: to wtedy oczywiście nie ... kres górny nie musi być równy górnej granicy np.
 1 
xn = (−1)n+1(

+ 1)
 n 
A = {xn}n=1 sup(A) = x1 = 2 limn−> sup(xn) = 1 "łopatologicznie" kres górny ciągu −−− to najmniejsza liczba która jest nie mniejsza od jakiegokolwiek wyrazu ciągu granica górna −−− to największa liczba, dla której możliwe jest wybranie podciągu zbieżnego
29 maj 22:32
wredulus_pospolitus: dla każdego ciągu malejącego mamy: x1 −−−− kres górny g (granica ciągu) = jedyny punkt skupienia −−−−> granica górna (ale i dolna ... oraz kres dolny)
29 maj 22:33
wredulus_pospolitus: malejącego, zbieżnego emotka
29 maj 22:33
Karol: Czyli jak dobrze rozumiem , dla 6) odpowiedź to "nie", a dla 7) to "tak"? Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienie emotka
29 maj 22:53
wredulus_pospolitus: nie ... ani jedno ani drugie NIE MUSI być prawdą dla podanego przykładu jeden podpunkt był prawidziwy. ale już dla an = (−1)n(1/n) żaden nie będzie prawdziwy
29 maj 23:23