matematykaszkolna.pl
Obliczyć całki krzywoliniowe skierowane Aisser: Obliczyć całki krzywoliniowe skierowane Witam mam problem z takim przykładem: ∫(3,0)−2,−1 (x4+4xy3)dx + (6x2y2−5y4)dy Całka jest niezależna od drogi całkowania bo wychodzi różniczka zupełna i funkcje są ciągłe. Natomiast w dalszych obliczeniach robi mi się mentlik i wychodzą w pewnym momencie logarytmy naturalne. Wynik podany to 62 Z góry dziękuję za pomoc
29 maj 14:36
Mariusz:
 −1−0 
y=

(x−3)
 −2−3 
 1 
y=

(x−3)
 5 
5y=x−3 t∊(0;1) y=t−1 x=5y+3 t∊(0;1) y=t−1 x=5t−2 Skoro jest niezależna od drogi całkowania to całkując po prostej przechodzącej przez te dwa punkty powinieneś otrzymać ∫01((5t−2)4+4(5t−2)(t−1)3)5dt+(6(5t−2)2(t−1)2−5(t−1)4)dt
29 maj 16:00