matematykaszkolna.pl
Algebra abstrakcyjna hubik: Znajdź wszystkie podgrupy normalne w grupie obrotów i odbić kwadratu. Dla którejś z nietrywialnych podaj tabelę działań w grupie ilorazowej (tj. grupie warstw podgrupy normalne). Dwie trywialne to oczywiście: {e} i S4 Udało mi się znaleźć jedną nietrywialną, czyli: {e, (1,2,3,4), (1,3)(2,4), (1,4,2,3)} A za resztę nie wiem jak się zabrać. Mam wrażenie że więcej nie ma, ale to tylko dlatego że nie znam jakiegoś dobrego sposobu na ich znajdywanie Czy wie ktoś jakie to są podgrupy i poda sposób na ich znajdowanie?
28 maj 19:58