matematykaszkolna.pl
Czy poniższe zapisy są równoważne? romuald: Czy poniższe zapisy są równoważne? {x2−1 < 0 : x ∊ R} i {x ∊ R : x2−1 < 0}
28 maj 17:17
Saizou : Przyjął się zapis { x∊X : W(x) } Zbiór wszystkich elementów x∊X spełniających warunek W(x) Zapisz (1) u ciebie jest błędny
28 maj 19:03
romuald: Czy zapis { x | x∊R } jest poprawny?
28 maj 20:38