matematykaszkolna.pl
figura tamra: Z tych samych trójkątów równoramiennych, których kąt naprzeciw podstawy wynosi 45o, a ramie ma długość 1 , ułożono figurę jak na rysunku. Oblicz odległość między punktami A i B .https://zapodaj.net/images/9e8dde9d99f83.png
28 maj 12:32
wredulus_pospolitus: rysunek jakbyśmy 'dociągnęli' trójkątami tę kratownicę na dole to o wiele łatwiej moglibyśmy zauważyć, że A i B są wierzchołkami 8kąta foremnego zauważ, że każdy kąt niebieski będzie równy α = 360 − 2*45o − 2*β = = 360o − 90o − (180o − 45o) = 135o oraz mamy krawędź równą 1 z tego wykazujemy (rysunek jest tylko pomocą) że A i B są wierzchołkami 8−mio kąta foremnego.
28 maj 13:03
a7: to ramię a nie podstawa jest równa 1
28 maj 14:50
wredulus_pospolitus: no to podstawę sobie wyznaczy z tw. cosinusów
28 maj 16:06
an: rysunekJak widać obliczenie sprowadza się do1+1=
28 maj 19:06