matematykaszkolna.pl
Ilość relacji przechodnich gorgonek: Cześć! Relacje − DLA PRYMUSÓW MATMY! Należy wyznaczyć wzór matematyczny na ilość relacji przechodnich(tranzytywnych). W bazie 'oeis org' ciąg A006905 ma następującą ilość relacji przechodnich: dla n = 0 −−> 1 dla n = 1 −−> 2 dla n = 2 −−> 13 dla n = 3 −−> 171 dla n = 4 −−> 3994 dla n = 5 −−> 154303 W tej bazie jest pomocna treść w postaci kodu informatycznego, do wyznaczenia wzoru: FORMULA E.g.f.: A(x + exp(x) − 1) where A(x) is the e.g.f. for A001035. MATHEMATICA P = Cases[Import["https://oeis.org/A001035/b001035.txt, "Table"], {, }]All, 2; a[n] := Sum[Pk+1 Sum[Binomial[n, s] StirlingS2[n−s, k−s], {s, 0, k}], {k, 0, n}]; a /@ Range[0, 18] PROG (PARI) \\ P = [1, 1, 3, 19, ...] is A001035, starting from 0. a(n)=sum(k=0, n, P[k+1]*sum(s=0, k, binomial(n, s)*stirling(n−s, k−s, 2))) Czy na podstawie tej notatki da się ustalić wzór na liczebność relacji przechodnich (tranzytywnych)? Byłbym zobowiązany za pomoc! emotka
28 maj 12:04
Adamm: z relacjami tranzytywnymi jest tak, że raczej znanego wzoru jawnego nie ma
28 maj 13:55
gorgonek: Hmm... Obejście tego problemu to... zastosowanie wzoru na ilość relacji równoważności (zwrotnych, symetrycznych i przechodnich jednocześnie). Czy mogę poprosić o wytłumaczenie takiego zajścia? Mam na myśli wzór Bella, który widnieje pod tym linkiem do treści "equivalence relations": https://www.quora.com/How-do-I-find-number-of-transitive-relations-on-a-set
28 maj 13:56
Adamm: relacje przechodnie to raczej porządki − te mogą być dosyć różne z drugiej strony relacje równoważności są bardzo porządnymi relacjami przechodnimi, dowolna partycja zbioru definiuje nam taką relację
28 maj 14:21
gorgonek: Rozumiem, dziękuję za pomoc. emotka
29 maj 11:09