matematykaszkolna.pl
Znajdź pierwiastek trzykrotny dla wielomianu z parametrem Null: Treść zadania: Dany jest wielomian W(x) = (2x − k) * [(k + 3)x2 − 4x + k], gdzie k ≠ −3. Wyznacz wartość k tak, aby wielomian W(x) miał pierwiastek trzykrotny. Jaki to pierwiastek? Jak to rozwiązać?
27 maj 21:52
wredulus_pospolitus: skoro pierwiastek ma być TRZYKROTNY, a już widzimy od razu jaki to będzie pierwiastek −−− masz przecież (2x−k) więc pierwiastek to x = k/2 więc W(x) = a(x − k/2)3 gdzie 'a' to stała wymnażasz i wyznaczasz ile musi być równe 'a' i 'k' żeby to się 'trzymało kupy'
27 maj 21:56
chichi: Inny sposób: Jeśli ma być 2 krotnym, to trójmian kwadratowy w nawiasie musi posiadać jeden pierwiastek dwukrotny, zatem Δ=0, stąd otrzymasz zapewne dwie wartości k i sprawdź co się dla nich dzieje
27 maj 21:59
chichi: Jeśli ma być 3 krotnym*
27 maj 22:00
wakacje:
 k 
z tej postaci jesteśmy od razu w stanie odczytać o jaki pierwiastek chodzi, jest to x=

 2 
 k 
aby wielomian W(x) miał pierwiastek trzykrotny (x=

), to równanie (k+3)x2−4x+k=0 musi
 2 
 k 
mieć jedno rozwiązanie (Δ=0, wtedy pierwiastek dwukrotny), również x=

 2 
nadajemy odpowiednie warunki: 1o k+3≠0 2o Δ=0
 k 
3o f(

)=0, gdzie f(x)=(k+3)x2−4x+k
 2 
z pierwszego warunku: k∊R\{−3} z drugiego warunku: Δ=16−4k(k+3)=−4k2−12k+16=−4(k+4)(k−1) Δ=0 ⇔ k∊{−4,1} z trzeciego warunku:
 k k2 k k2(k+3)−4k k(k+4)(k−1) 
f(

)=(k+3)

−4

+k=

=

 2 4 2 4 4 
 k 
f(

)=0 ⇔ k∊{−4,0,1}
 2 
bierzemy część wspólną k∊R\{−3} ∧ k∊{−4,1} ∧ k∊{−4,0,1} k∊{−4,1}
27 maj 22:06
wredulus_pospolitus: @wakacje −−− ale po co sobie komplikować sytuację skoro (k+3)x2 − 4x + k = a(x − k/2)2
 ak2 
a(x− k/2)2 = ax2 − akx +

= (k+3)x2 − 4x + k
 4 
stąd: k+3 = a 4 = a*k = (k+3)*k −−−> k2 + 3k − 4 = 0 −−−> (k+4)(k−1) = 0
 ak2 
i ewentualnie dla sprawdzenia: k =

−−> ak2 = 4k −−> ak = 4 czyli równanie powyżej
 4 
27 maj 22:12
chichi: f(x)=(k+3)x2−4x+k Δ=0 ⇔ (−4)2−4(k+3)k=0 ⇒ k=−4 ∨ k=1 Dla k=−4: (2x+4)(−x2−4x−4)=−2(x+2)3 − OK Dla k=1: (2x−1)(4x2−4x+1)=(2x−1)3 − OK
27 maj 22:16
Null: Dzięki, pomogły mi zwłaszcza dwie pierwsze odpowiedzi.
28 maj 18:48