matematykaszkolna.pl
nierówność-długa Aga: Wykaż że dla x+y+z=π zachodzi : 2(sin2(x)+sin2(y)+sin2(z))+sin(x)+sin(y)+sin(z) ≥ cos(x)cos(z)+cos(y)cos(z)+cos(y)cos(x)+sin(x)sin(y)+sin(z)sin(y)+sin(x)sin(z)
26 maj 19:23
Null: 2[sin10(x) + sin2(y) + sin2(z)] + sin(x) + sin(y) + sin(z) ≥ cos(x)cos(z) + cos(y)cos(z) + cos(y)cos(x) + sin(x)sin(y) + sin(z)sin(y) + sin(x)sin(z)
28 maj 18:50
franz: Null co napisałeś
29 maj 12:10