matematykaszkolna.pl
Matura 2021 getin: Zad. 1
 5 
Liczba

jest równa:
 25−2 
 1 
A. 5−2 B. 53 C. 5−1 D. −

 4 
Zad. 2
 1 
Wyrażenie log321−log32

jest równe:
 4 
 2 2 5 5 
A. −

B.

C.

D. −

 5 5 2 2 
Zad. 3 Początkową cenę towaru najpierw obniżono o 10%, a potem nową niższą cenę obniżono jeszcze o 20%. Zatem pierwotną cenę obniżono o: A. 28% B. 30% C. 32% D. 40% Zad. 4 Liczby rzeczywiste x,y spełniają warunki x+y=7 oraz x2+y2=45. Wtedy A. x*y<0 B. x*y=0 C. x*y=2 D. x*y>2 Zad. 5 Do zbioru rozwiązań nierówności (2−x4)(2−x3)≤0 należy liczba: A. 1 B. −1 C. −2 D. 2 Zad. 6 Liczby x1 = −2 oraz x2 = 5 są jedynymi miejscami zerowymi funkcji f. Wówczas suma wszystkich miejsc zerowych funkcji g określonej wzorem g(x) = f(x+3), jest równa: A. 0 B. −3 C. 6 D. 9 Zad. 7 Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = −4x+b jest liczba 1. Wtedy b jest równe A. 1 B. −1 C. 4 D. −4 Zad. 8 Dana jest funkcja kwadratowa f(x) = −4(x−7)(x+3), określona dla każdej liczby rzeczywistej x. Funkcja f jest malejąca w przedziale: A. (−, −2> B. (−, 2> C. <2, +) D. <−2, +) Zad. 9
 1 1 
Dane są funkcje f(x) =

oraz g(x) =

. Wówczas wartość wyrażenia
 x−1 x+1 
f(2)+g(2) wynosi:
 1 
A.

B. 2 C. 2 D. 22
 22 
Zad. 10
 14−2n 
Dla n≥1 dany jest ciąg o wzorze an =

. Równość an = 1 jest prawdziwa dla n
 n+2 
równego A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Zad. 11 W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są: a1 = 22 oraz a5 = 32. Różnica tego ciągu jest liczbą należącą do przedziału:
 1 1 2 2 3 3 4 
A. <0;

> B. (

;

> C. (

;

> D. (

;

>
 5 5 5 5 5 5 5 
Zad. 12 Który z poniższych trójwyrazowych ciągów jest geometryczny dla dowolnej rzeczywistej liczby x ? A. (x+4, x+2, x+1) B. (x+4, 2x+2, 4x+1) C. (4x+1, 2x+1, x+1) D. (4x+4, 2x+2, x+1) Zad. 13
 1 
Kąt α jest ostry i cosα =

. Wówczas
 5 
 26 12 4 5 
A. sinα =

B. sinα =

C. sinα =

D. sinα =

 5 5 5 12 
Zad. 14 Kąt wpisany α i kąt środkowy β są oparte na tym samym łuku i miara kąta β jest o 24o większa od miary kąta α. Wtedy A. α+β = 36o B. α+β = 32o C. α+β = 72o D. α+β = 48o Zad. 15 Dany jest trójkąt ABC o bokach |AB|=3, |BC|=5, |AC|=7. Kąt CBA ma miarę 120 stopni. Pole trójkąta ABC jest równe:
 153 353 35 213 
A.

B.

C.

D.

 4 4 4 4 
Zad. 16 Trójkąt o bokach długości m+1, m+2, m+3 jest prostokątny dla m równego A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Zad. 17 Na kole opisano trójkąt równoboczny o boku a. Wówczas pole tego koła jest równe:
 a2 a2 a2 a2 
A.

π B.

π C.

π D.

π
 12 2 3 3 
Zad. 18 W trójkącie równoramiennym ABC mamy |AB|=|BC|=43. Punkt S jest środkiem odcinka AC oraz |BS| = 4. Długość |AC| jest równa: A. 8 B. 4 C. 82 D. 42 Zad. 19 Pole trójkąta T1 wynosi 6, a pole trójkąta T2 jest równe 96. Trójkąty T1 i T2 są podobne, a najkrótszy bok trójkąta T1 jest równy 3. Jaką długość ma najkrótszy bok trójkąta T2 ?
 3 
A.

B. 6 C. 12 D. 48
 4 
Zad. 20 Przekątna prostokąta o wierzchołkach (0,−11), (−8,−3), (−2,3), (6,−5) ma długość: A. 10 B. 62 C. 102 D. 100 Zad. 21 Pole trapezu ABCD, o podstawach |AB| = 7 i |CD| = 2, opisanego na okręgu o promieniu r=1,6, jest równe: A. 7,2 B. 25,6 C. 28,8 D. 14,4 Zad. 22
 3 11 
Prosta przechodząca przez punkt P = (−3, −1) i prostopadła do prostej y = −

x +

 2 2 
może być opisana równaniem
 2 3 7 2 3 11 
A. y =

x−1 B. y =

x+

C. y =

x+1 D. y =

x−

 3 2 2 3 2 2 
Zad. 23 Każda z krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 3. Objętość tego graniastosłupa jest równa:
 3 33 93 9 
A.

B.

C.

D.

 4 4 4 4 
Zad. 24 Ostrosłup ma 28 krawędzi. Liczba wszystkich ścian tego ostrosłupa wynosi: A. 13 B. 15 C. 55 D. 57 Zad. 25 Średnia arytmetyczna liczby stron czytanej przez ucznia w ciągu 9 dni lektury jest równa 17. Dziesiątego dnia uczeń przeczytał 35 stron i dokończył jej czytanie. Ile stron ma ta lektura ? A. 61 B. 188 C. 175 D. 171 Zad. 26 Oznaczmy przez M medianę zestawu sześciu liczb całkowitych: −7, 2, −5, 3, −7, −6. Wtedy A. M < −5 B. −5 ≤ M < −4 C. −4 ≤ M < −2 D. M ≥ −2 Zad. 27 Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 4 i przez 6 ? A. 8 B. 16 C. 80 D. 15 Zad. 28 Rzucamy jednocześnie trzema symetrycznymi monetami. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że co najmniej na dwóch monetach wypadnie reszka, wynosi A. 0,2 B. 0,125 C. 0,375 D. 0,5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Zad. 29 (2pkt) Rozwiąż nierówność −2x2+3x−1 > x−1. Zad. 30 (2pkt) Rozwiąż równanie (7x−2)(9−4x2)=0. Zad. 31 (2pkt) Wykaż, że liczba 564+565+2*566 jest podzielna przez 70. Zad. 32 (2pkt) Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x) = x2+bx+c jest prosta o równaniu x=3. Do wykresu tej funkcji należy punkt A=(1; −21). Wyznacz wartości współczynników b i c. Zad. 33 (2pkt) Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Przekątne AC i BD tego trapezu przecinają się w punkcie S. Wykaż, że pola trójkątów ASD i BSC są równe. Zad. 34 (2pkt) Ze zbioru pięciu liczb naturalnych {2,3,4,7,8} losujemy dwie różne liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma dwóch wylosowanych liczb będzie jednocześnie parzysta i większa niż 8. Zad. 35 (5pkt) Punkty A=(2,3) i C=(8,−9) to przeciwległe wierzchołki rombu ABCD. Prosta zawierająca bok AB
 1 7 
tego rombu jest opisana równaniem y = −

x+

. Wyznacz:
 4 2 
a) równanie prostej zawierającą przekątną BD tego rombu, b) współrzędne wierzchołków B i D.
5 maj 08:09
igor: To naprawdę matura?
5 maj 08:41
ABC: dlaczego forum nie jest wyłączone na czas matury?
5 maj 08:58
chichi: A dlaczego ma być wyłączone?
5 maj 09:00
Kacper: Zobaczymy o 14
5 maj 09:30
Maciess: Arkusz jest prawnie chroniony do 9 z tego co kojarze. Pewnie to jakiś fejur (oby)
5 maj 09:39
chichi: W zeszłym roku też zadania latały po necie grubo przed 9. No chyba, że chronią dopiero od tego roku
5 maj 09:46
Filip: Jak podlasie ma juz arkusze od 7, od jakiej 9 XD
5 maj 09:52
BoosterXS: Ciekawa punktacja zadań otwartych, ale arkusz nie odbiega poziomem znacząco od poprzednich emotka
5 maj 09:57
ABC: W ostatnich latach forum było zamknięte w czasie matur i egzaminów gimnazjalnych ale widzę że właściciel jak Lewica zmienił zdanie emotka
5 maj 09:58
Kacper: Nie ma zakazu zamykania forum emotka
5 maj 10:03
ciekawa sprawa: Czy zauważyliście,że getin podał treść zadań przed 9oo czyli przed rozpoczęciem matury! 8: 09
5 maj 11:37
ite: dla mnie ciekawe jest jedynie po co to zrobił
5 maj 11:40
oreo: "śmierdząca sprawa" .... nadaje się do....
5 maj 11:42
Saizou : Pytanie jest też czy to nie zwykły troll wpis i fejkowy arkusz emotka
5 maj 11:46
oreo: A sam getin milczy !
5 maj 11:48
===: Pozbawić takiego gościa prawa do nauczania
5 maj 11:51
Filip: ja juz tutaj kiedys pisalem nt uzytkownika getin, jednak za szerzenie prawdy dostalem bana emotka. Takze juz nie bede mowil faktow, ale podejrzewam, ze tutaj wiekszosc wie jak to jest emotka
5 maj 11:56
chichi: To nie jest oficjalny arkusz CKE, pozdrawiam
5 maj 12:05
Maciess: Można się rozejść emotka
5 maj 12:09
Filip: a co, nielegalne zgromadzienie powyzej 5 osob?
5 maj 12:16
chichi: Nie mam jeszcze poleceń, ale mam odp. spisane na kartce, które latają już od godziny 8
5 maj 12:20
getin: chciałem pospekulować co będzie na maturze emotka ciekawe czy trafiłem jakieś podobne zadanie ale z tego co wiem to za 5pkt była analityczna
5 maj 12:25
ICSP: Następnym razem postaraj się aby wśród odpowiedzi były jednak te poprawne. Troll dobry.
5 maj 12:28
chichi: Następnego razu mam nadzieję, że nie będzie po co, bo ten egzamin się do podtarcia nawet nie nadaje, na facebooku odpowiedzi od 8 rano, to samo na teamsach. Jaki jest sens w ogóle przeprowadzać egzamin państwowy, którego nie potrafią upilnować, niech mi ktoś wytłumaczy emotka
5 maj 12:34
ite: A ile zostało osób, kto nie oszukują? Czy dla kogokolwiek ma jeszcze wartość uczciwe zdanie egzaminu (tego albo innego)? I dla ilu osób jest nie do przyjęcia napisanie cudzego egzaminu? Jest dla kogo taki dobrze strzeżony egzamin organizować?
5 maj 12:54
ABC: przecieki prawdopodobnie są na etapie drukowania i pakowania arkuszy
5 maj 13:24
Kacper: Gdyby były na tym etapie to wiedzieliby od miesiąca. Przecieki są rano, kiedy nieuczciwe osoby otwierają arkusze po przyjściu matur do szkół.
5 maj 15:06
getin: Poza zadaniem 12 gdzie złośliwi mogli się doczepić że nie ma założenia x ≠ −1, to które zadanie nie ma poprawnej odpowiedzi ?
1 maj 11:58