matematykaszkolna.pl
trójkat Wikra: Oblicz długość odcinka AG: https://i.ibb.co/BL1ch5Y/1e073faa9d142741fce4f44f038de46381036c.png
4 maj 18:11
an: Podaj dokładną treść zadania
6 maj 09:27
Wikra: Wykorzystując dane z rysunku oblicz długość odcinka AG.
6 maj 10:45