matematykaszkolna.pl
seciokąt horst: Pięć sześciokątów foremnych o boku a jest umieszczonych wewnątrz sześciokąta foremnego o boku b tak jak na rysunku. Oblicz stosunek a/b. https://i.stack.imgur.com/4fKBg.png
4 maj 17:23
πqś: b?
4 maj 19:13
horst : b−bok tego dużego sześciokąta
4 maj 20:04
πqś: rysunek b? sugerowałem zależność: b = 2a + c i b = 2a + 2d stąd c = 2d a = 3d i b = 2*3d + 2d = 8d, dalej już łatwo
4 maj 20:18
oreo: emotka
5 maj 12:03