matematykaszkolna.pl
Kwadratowa 2003: Niech x1będzie pierwiastkiem równania ax2+bx+c=0 oraz niech x2 będzie pierwiastkiem równania −ax2+bx+c=0. Wykaż że x1 ≤ x3 ≤ x2 lub x2 ≤ x3 ≤ x1, gdzie x3 jest pierwiastkiem równania
 a 

x2+bx+c=0
 2 
4 maj 16:02
2003: Juz nieaktualne.
4 maj 16:10