matematykaszkolna.pl
Wyznacz dziedziny następujących funkcji: Marcysia: f(x,y)=arcsin(y−x)
4 maj 15:01
Filip: dziedziną funkcji arcsin jest przedział <−1, 1>, rozwiąz takie nierównosci −1 <= y − x <= 1 i x >= 0 i x <= y
4 maj 18:22
Marcysia: Własnie pokzał byś mi jak je rozwiązać?
4 maj 19:00
Filip: 0 <= y − x <= 1 | 2 0 <= y − x <= 1 x <= y <= 1 + x i x >= 0
4 maj 19:13