matematykaszkolna.pl
teoria jakości i niezawodności prawdopodobieństwo dalaya: Przyjmujemy, że uszkodzenie urządzenia wytwarzającego produkt (w szt) może nastąpić tylko w skutek awarii pewnego podzespołu. Urządzenie jest wyposażone w v−1=3 dodatkowe podzespoły (które uruchamiają się automatycznie i pojedynczo) gdy ulegnie awarii podzespół. Urządzenie przerywa pracę po v−krotnej awarii tego podzespołu. Zakładając: − w ciągu 1h wytwarzana jest 1 szt − prawdopodobieństwo powstania uszkodzenia przy produkcji kolejnych sztuk (czyli w kolejnych godzinach) jest stałe i wynosi p=0,005 − zdarzenia polegające na powstaniu uszkodzenia przy produkcji kolejnych sztuk są niezależne Znaleźć : 1. funkcję prawdopodobieństwa czasu T pracy urządzenia 2. dystrybuantę czasu pracy urządzenia 3. prawdopodobieństwo że czas pracy wyniesie : a) dokładnie 3h b) co najmniej 3h c) dokładnie 24h d) nie mniej niż 16h i nie więcej niż 24h 4. średni czas pracy tego urządzenia. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania.
4 maj 12:23