matematykaszkolna.pl
Dowód Czas kosić trawniki: rysunek Kąty o ramionach odpowiednio równoległych Rysunek przedstawia pare takich kątów α i α1 których odpowiednie ramiona są parami równoległe tzn aIIa1 i bIIb1 Chcemy udowodnić twierdzenie że kąty αi α1 są rowne To twierdzenie udowodnimy z zastrzeżeniem że oba nasze kąty są albo ostre tak jak α i α1 albo rozwarte tak jak β i β1 Twierdzenie Jeśli dwa kąty mająramiona odpoweidnie do siebie równoległe to kąty te są równe (jeśli oba są ostre lub rozwarte) Założenie : aIIa1 i bIIb1 Teza : Kąt α= Kątowi α1 Dowód : Posłużmy sie pomocniczym kątem γ który powstał przez przecięcie się nierównoległych ramion a1 i b Tworzy on wraz z kątem α parę kątow odpowiadających Kąt α= Kątowi γ Ten sam kąt γ tworzy z kątem α1 również parę kątow odpowiadających (równoległe b i b1 przeciete sieczna a1) Kąt α1=Kątowi γ Z otrzymanych równości wynika że kąt α=kątowi α1 c.k.d Przeprowadzić taki sam dowód w odniesieniu do pary kątów rozwartych β i β1 posługując się w tym przypadku kątem pomocniczym γ1
4 maj 08:57
och&ach: Chcesz się nauczyć geometrii? To jak długo będziesz "bawić się klockami" ? emotka Może lepiej już idź "kosić te trawniki"
4 maj 11:15
Czas kosić trawniki: Wykażcie , że trójkąt utworzony przez zewnętrzne krawędzie krawędzie ekierki oraz trójkat którego bokami sa krawędzie wewnętrzne mają kąty odpowiednio równe
4 maj 11:44
och&ach: rysunek
4 maj 12:08
och&ach: Jeżeli ramiona dwóch kątów są równoległe, to.......................
4 maj 12:11
Czas kosić trawniki: Dziękuje . Wlaśnie z rana szykowałem kosiarkę do akcjiemotka
4 maj 12:14