matematykaszkolna.pl
Wyznacz dziedzinę funkcji Artemida: Wyznacz dziedzinę funkcji: f(x)=1log|x| W odpowiedziach mam podane że ta dziedzina jest równa x∊(0,1) v (1,+) Jednak mi wychodzi inna, ponieważ moim zdaniem powinny też tam być jeszcze wartości ujemne z wyłączeniem −1 Nie rozumiem co robię źle, oto mój tok rozumowania 1) log|x| musi być >0, ponieważ nie można dzielić przez zero log|x|=0 gdy x=1 lub x=−1 2) |x| musi być większe od zera, bo jest liczbą logarytmowaną więc według mnie x∊R, bo przecież jest to wartośc bezwzględna, więc zawsze będzie dodatnia z wyłączeniem gdy x=0 Więc Dziedzina funkcji = (−,−1) v (−1,0) v (0,1) v (1, +) Co robię źle?
3 maj 23:50
ICSP: D : x ∊ R \{−1,0,1}
4 maj 00:13
Artemida: tylko, że w odpowiedziach do zadania jest inaczej, więc jest błąd?
4 maj 00:15
ICSP: błąd
4 maj 00:21
Artemida: dzięki
4 maj 01:29