matematykaszkolna.pl
funkcje student:
 x2+x−6 
Niech f:R→R bedzie funkcja rózniczkowalna taka ze limx → 2

≥0
 1+f(x) − 3 
oraz f(x) ≥ −1 dla każdego x∊R. Oblicz pochodną f'(2) jeśli jesli prosta 6x−y=4 przecina y=f(x) w x=2.
3 maj 20:39
Benny: Wydaje mi się że czegoś brakuje w treści, ponieważ rozwiązanie nie jest jednoznaczne. Wystarczy wziąć odpowiednią funkcję trygonometryczną (przeskalowany sinus), który spełnia założenia (łatwo go wyznaczyć) lub funkcję kwadratową. Dla różnych funkcji spełniających te założenia mamy różne wartości f'(2).
4 maj 19:15