matematykaszkolna.pl
Funkcja Alematma: Sprawdź za pomocą obliczeń czy do wykresu funkcji y=2x2−2x+7 należą punkty: a) A=(2, 11) b) B=(3, 19) c) C=(4, 0) d) D=(4, 2)
3 maj 20:32
Fuyao: 11=2*22−2*2+7 11= 8−4+7=11 11=11 nalezy Pozostale punty tak samo Jesli punkt nalezy do wykresu funkcji to oznacza ze spelnia jej rownanie
3 maj 20:36
Alematma: 19=3*22−3*2+7 19=12−6+7 19=13 Nie należy Dobrze?
3 maj 20:41
Fuyao: Za x do wzoru funkcji wstawiasz 3 wiec bedzie 19=2*32−2*3+7
3 maj 20:52
Alematma: Oj źle 19=2*32−2*3+7 19=18−6+7 19=19 Więc należy
3 maj 20:53
Alematma: c) 4=7 więc nie należy D) 4=−3
3 maj 20:56
janek191: c) i d) złe obliczeniaemotka
3 maj 22:06