matematykaszkolna.pl
. xyz: Mam takie równanie y''+y=sinx+cos2x, robię to metodą przewidywań: r2+1=0 r=+−2i y jednorodne= C1cos2x+C2sin2x y przewidywane=Asinx+Bcos2x I trzeba policzyć pochodne pierwszego i drugiego rzędu i wstawić do wyjściowego równania i wyznaczyć A i B?
3 maj 18:56
3 maj 19:23
piotr: r=±i
3 maj 19:24
HGH: tak tak trzeba zrobic.
3 maj 19:25
piotr: Przewidujesz oddzielnie dla obu funkcji i suma: yp1=a1 (cos(2 x))+a2 (sin(2 x)) yp2=x (a3 cosx+a4 sinx) ← mnożenie przez xk, k=1 jest krotnością pierwiastka rów. char. yp = yp1+yp2
3 maj 19:35
piotr: po policzeniu drugiej pochodnej yp i wstawieniu do danego równania otrzymamy:
 1 
a1=−

 2 
 1 
a2=−

 3 
a3=0 a4=0
3 maj 19:39
xyz: Faktycznie +−i ale ja mam w notatkach zapisane, że mogę rozbić na tylko jedno yp yp=Asinx+Bcos2x I mam pytanie czy nie trzeba tutaj obniżać stopnia wielomiany z racji tego, że Asinx pokrywa się z C2sinx
3 maj 19:44
Jan: Tutaj jest wynik https://www.wolframalpha.com/input/?i=y%27%27%2By%3Dsinx%2Bcos2x Pytanie mam gdzie robię błąd: yj=C1cosx+C2sinx to jest dobrze yp=Asinx+Bcos2x i tutaj Asinx jakby zawiera sie w yj i trzeba zwiększyć stopień wielomianu zatem to powinno wyglądać: yp=(Ax+B)sinx+Ccos2x Ale licząc pochodne i wstawiając do wyjściowego równania nie wychodzi mi. Pomoże ktoś zrobić to tym sposobem co ja.
3 maj 23:17
Jan:
4 maj 17:24
Jan: ?
4 maj 19:52
kat666: y''+y=sinx+cos2x yo=C1sin x +C2 cos x yp=x(Asin x+Bcosx) +Csin2x+Dcos2x
4 maj 21:35
Jan: Wytłumaczyłby mi ktoś skąd się wziął taki zapis yp?
4 maj 22:21
kat666: Skoro w fragmencie niejednorodnym jest sin x to przewiduję Asin x+Bcosx. Jednak analogiczne rozwiązanie już mam z równania jednorodnego więc przewidywanie wzmacniam do x(Asin x+Bcosx). cos 2x w niejednorodności wymusza przewidywanie Csin2x+Dcos2x. Warto czytać ze zrozumieniem, gdyż kilka godzin temu to samo pisał piotr.
4 maj 22:41