matematykaszkolna.pl
zbieżność k21:
 1 
Zbadaj zbieżność ciągu zdefiniowanego tak an ≥ 0 oraz an+1=(an)1/2 +

dla n∊N.
 1+n 
3 maj 18:54