matematykaszkolna.pl
podprzestrzenie salamandra: Zbadać, które z podanych zbiorów wektorów są podprzestrzeniami odpowiedniej przestrzeni wektorowej (a) wektory płaszczyzny o początku w punkcie O = (0, 0), których końce leżą na jednej z dwóch różnych prostych przecinających się w punkcie O; (b) wektory płaszczyzny o początku w punkcie O, których końce leżą na danej prostej; Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak się robi takie zadania?
3 maj 18:25
salamandra: mam takie rozwiązanie, ale nie rozumiem co tu się dzieje: a) v1, v2 ∊ W v1= (x1,y1) v2=(x2,y2) v = α*v1 + β*v2 v= (α*x1+β*x2, α*y1+β*y2) v=(x,y) ∊ W Jest podprzestrzenią. Nie rozumiem skąd ten wniosek, że jest tą podprzestrzenią?
3 maj 19:09
salamandra: b) v1= (x1,y1) v2= (ax1, ay1) α,β,a,b ∊ R v=α*v1+β*v2 v=(α*x1,α*y1)+(βax1,βay1) v=((α+βa)x1, (α+βa)y1) α+βa = b v=(bx1,by1) Jest podprzestrzenią. tutaj również nie rozumiem skąd stwierdzenie, że jest to podprzestrzeń I skąd w ogóle wartości dla v2, że jest to (ax1, ay1). Proszę o jakąkolwiek wskazówkę. W sieci znajduję tylko przykłady na konkretnych zbiorach, ale takiego konkretnego zadania nigdzie nie znalazłem i nie mam na czym się wzorować, oprócz tej odpowiedzi, którą podałem.
3 maj 20:52
ite: rysunek (b) wektory płaszczyzny o początku w punkcie O, których końce leżą na danej prostej; więc można spojrzeć na wektor v2 jako na "przeskalowanie" tego pierwszego wektora
3 maj 21:15
salamandra: No to w sumie jest jasne, jednak nie bardzo wiem, na czym polega ten dowod, znaczy− znam warunki, ale nie wiem, dlaczego w tych przypadkach one zachodzą? Na jakiej podstawie?
3 maj 21:17
ite: Pokazałeś, że suma dwóch dowolnych wektorów, których końce leżą na danej prostej, też będzie wektorem, którego koniec leży na tej samej prostej. v=((α+βa)x1, (α+βa)y1)
3 maj 21:31
salamandra: Prawdę mówiąc, to spisałem odpowiedź i nie wiem, skąd wniosek, że koniec tego wektora będzie również na tej prostej?
3 maj 21:37
ite: obie współrzędne wektora v powstały z pomnożenia współrzędnych wektora v1 (z założenia leżącego na tej prostej) przez jednakowe współczynniki liczbowe (α+βa)
3 maj 21:41
salamandra: No tak, przecież.... A co jeśli chodzi o a)?
3 maj 21:45
ite: w pierwszym mam wątpliwość, nie wiem, 1/ czy bierzemy pod uwagę wektory o końcach tylko na jednej z dwóch różnych prostych przecinających się w punkcie O (z dwóch prostych wybieramy tylko jedną i mamy sytuację tak jak w b/), 2/ czy końce wektorów leżą na obu prostych (i koniec wektora będącego ich sumą nie musi leżeć na żadnej z nich) może wypowie się ekspert?
3 maj 21:56
salamandra: rysunekMam pomocniczy rysunek do a), jeśli to coś pomoże:
3 maj 22:01
ite: czyli końce wektorów mogą leżeć na dwóch różnych prostych, koniec wektora będącego ich sumą nie leży na żadnej z tych prostych nie zgadza mi się wniosek w podanej odpowiedzi, niech ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę
3 maj 22:15
salamandra: A jeżeli byłaby ta druga opcja, to jakie byłoby uzasadnienie?
3 maj 22:19
ite: rysunekkoniec wektora będącego sumą tych dwóch narysowanych nie leży na żadnej z zadanych prostych, a więc nie należy do W czyli pierwszy warunek konieczny do tego, żeby ten zbiorów wektorów był podprzestrzenią nie jest spełniony (jeśli prawidłowo odczytałam warunki z 18:25)
4 maj 10:13
Maciess: a) odpada
4 maj 10:17
salamandra: dzięki, kompletnie nie wiedziałem, skąd ten wniosek w a), a tym bardziej skąd nagła zamiana na (x,y) i stwierdzenie, że jest podprzestrzenią
4 maj 10:22