matematykaszkolna.pl
trójkąt równoboczny Norbi: Pudełko czekoladek ma kształt trójkąta równobocznego o boku s cm. Pudełko jest szczelnie wypełnione przez 2n czekoladek, z których n jest w kształcie trójkąta równobocznego o boku 1 cm, a n — trójkąta równobocznego o boku 2 cm. Jaka jest najmniejsza możliwa wartość s?
3 maj 12:52
Qulka: s=10cm i zawiera 20dużych i 20małych
3 maj 13:26
3 maj 13:31