matematykaszkolna.pl
Okręgi Kamila: Dany jest okrąg o środku w punkcie S = (60,40) i promieniu równym 97. Prosta o równaniu 3x+4y+20=0 przecina ten okrąg w dwóch punktach A i B. Oblicz długość odcinka AB
3 maj 11:37
Louie314: Obliczasz odległość środka okręgu od danej prostej, a potem z twierdzenia Pitagorasa obliczasz połowę długości cięciwy AB. Na koniec mnożysz przez 2 i masz wynik.
3 maj 11:50
ICSP: 130
3 maj 11:53
Kamila: A możecie podać jak obliczyć odległość środka okręgu od dane prostej?
3 maj 11:55
ICSP: wykorzystując wzór na odległość punktu od prostej. prosta: Ax + By + C = 0 punkt: P(x,y) to odległość punktu od prostej dana jest wzorem:
 |Ax + By + C| 
d =

 A2 + B2 
3 maj 12:03
3 maj 12:04
Louie314: Prosta w postaci ogólnej: Ax+By+C=0 Punkt: P=(x0,y0) Odległość punktu od tej prostej obliczamy ze wzoru:
 |Ax0+By0+C| 
d=

 A2+B2 
W tym zadaniu: Prosta w postaci ogólnej: 3x+4y+20=0 Punkt: S=(60,40) Zatem: A=3 B=4 C=20 x0=60 y0=40 d=...
3 maj 12:05
Kamila: OK
3 maj 12:09
Legend of Fuyao: Żeby to rownanie prostej bylo w bardziej przyjaznej postaci to mozna by zrobic tez tak Policzyc punkty przeciecia sie prostej z okregiem i ze wzoru na odleglosc dwoch punktow policzc długośc odcinka AB
3 maj 12:19