matematykaszkolna.pl
graniastosłup Konrad: Dany jest graniastosłup prosty o objętości V, którego podstawą jest równoległobok o bokach długości a i b Wykaż nierówność : Pb≥2V(a+b)/ab gdzie Pb −− pole powierzchni bocznej graniastosłupa
2 maj 18:37
πesio: rysunek Pp=ab*sinα ≤ ab bo 0<sinα≤1 V=abcsinα≤ abc⇒ abc≥V
 2abc 2abc 1 1 1 1 
Pb =2ac+2bc =

+

=2abc(

+

) ≥ 2V(

+

)
 b a a b a b 
 2V(a+b) 
Pb ≥

 ab 
=============== c.n.w.
2 maj 19:38