matematykaszkolna.pl
Postać właściwa Krz:
x5+x3−x2+x+3 

x3+2x−1 
2 maj 18:09
Legend of Fuyao: Postać właściwa co to jest według Ciebie ? Ja znam tylko określenie ułamek właściwy i ułamek niewłaściwy Być może wystarczy te wielomiany podzielić przez siebie
2 maj 18:20