matematykaszkolna.pl
pr dzonypieczony: Stosunek pola trójkąta równobocznego opisanego na okręgu do pola trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg wynosi: pomocy
2 maj 17:37
Legend of Fuyao: Dobrze jest pamiętać że w trójkącie rownobocznym bok a jest równy a=3R R−promien okręgu opisanego na trójkącie lub a=23r r− promień okręgu wpisanego w trójkąt więc S− pole
 1 3 
S=

3a2=

3R2=33r2
 4 4 
2 maj 18:00
πesio: rysunek 4
2 maj 18:03
πesio: No i po ptokach emotka
2 maj 18:04