matematykaszkolna.pl
Dwusieczna kąta Wik: Początkiem dwóch wektorów OA=a i OB=b jest punkt O. Który z niżej wymienionych wektorów należy na dwusiecznej kąta AOB ? a)a 2/|a| +b {2}/|b|
2 maj 17:13
Wik: Ucięło mi odpowiedzi więc napiszę jeszcze raz : a) a * 2/|a| + b*2/|b| b)a+b c)a/|a| + b/|b| d)(a* a + b*b)/|a|+|b|
2 maj 17:14