matematykaszkolna.pl
Wzory Vietea jk: Witam, jak to rozłożyć, żeby powstały wzory Viete'a? (x13x2+x1x23)(x13+x12x2−x1x22−x23)−1
2 maj 17:01
ICSP: Licznik: x13x2 +x1x23 = x1x2(x12 + x22) = x1x2[(x1 + x2)2 − 2x1x2] Mianownik: x13 + x12x2 − x1x22 − x23 = (x1 − x2)(x12 + x1x2 + x22) + x1x2(x1 − x2) = = (x1 − x2)(x1 + x2)2 Ponieważ wyrażenie w mianowniku nie jest wielomianem symetrycznym to same wzory Viete'a nie wystarcza.
2 maj 17:05
Mariusz: Jeśli jednak będziemy chcieli policzyć kwadrat tego wyrażenia to zarówno licznik jak i mianownik będą wielomianami symetrycznymi
2 maj 20:30