matematykaszkolna.pl
Obliczyć pola obszarów ograniczonych podanymi krzywymi. Aisser: Obliczyć pola obszarów ograniczonych podanymi krzywymi. Witam przy liczeniu całki podwójnej z takiego obszaru : y=|x|, y=x2 Wychodzi mi wynik −2/3 w odpowiedziach jest 2/3 z definicji modułu podzieliłem sobie na 2 obszary jeden x∊<−1,0) drugi x∊<0,1> i policzyłem po nich całki podwójne od 1 i teraz nie wiem czy gdzieś mam błąd, czy wynik jest z dokładnością do znaku i jest dobrze, no bo to w końcu pole. Z góry dziękuję za pomoc.
2 maj 15:05
wredulus_pospolitus: Aisser ... a jak może wyjść POLE ujemne
2 maj 15:13
wredulus_pospolitus: 1) zauważamy że zarówno f(x) = |x| jak i g(x) = x2 są funkcjami parzystymi 2) punkty przecięcia to x= −1 , x = 0 i x = 1 3) mając na uwadze punkty (1) i (2) liczymy całkę 2*∫01 (f(x) − g(x)) dx =
 2 x3 
= 2*∫01 (x − x2) dx = 2* [

p(x3} −

]01 =
 3 3 
 2 1 2 
= 2*(


− 0 + 0) =

 3 3 3 
2 maj 15:16
Aisser: Dzięki, faktycznie pole ujemne wyjść nie powinno
2 maj 15:20