matematykaszkolna.pl
Graf Eulera - ciąg graficzny? Aleksandra: Czy ciąg grafu Eulera musi być graficzny?
2 maj 14:53
2 maj 14:55
Aleksandra: dzięki, tak myślałam, że ten warunek sobie niepotrzebnie dodałam
2 maj 15:03