matematykaszkolna.pl
Niech X oznacza ilość orłów uzyskanych w pięciu rzutach monetą, a Y oznacza ilo wojko: Niech X oznacza ilość orłów uzyskanych w pięciu rzutach monetą, a Y oznacza ilość reszek uzyskanych w tym samym eksperymencie. Współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y wynosi: Wskazówka: warto zauważyć, że X+Y=5 a)5 b)1 c)−1 d)0 e)−5
2 maj 09:34
I'm back: Przypominam sobie czym jest współczynnik korelacji. Wartość współczynnika korelacji jest w przedziale < − 1 ; 1 > (czyli już dwie odpowiedzi odpadają) i wskazuję czy i jaka zależność jest pomiędzy zmiennymi losowymi. Wartosc − 1 oznacza korelacji ujemna (czyli gdy zwiększenie wartości X wpływa jednoznacznie na Zmniejszenie wartości Y, czyli np gdy X = 5−Y) Wartość 0 oznacza że zmienne losowe są niezależne (nie ma zależności pomiędzy nimi w przyjmowanych wartościach) Wartość 1 oznacza że korelacja jest dodatnia (zwiększenie wartości X powoduje zwiększenie wartości Y, np X = Y) Tak trudno zajrzeć do teorii maturzysto?
2 maj 10:06
daras: jaki tam maturzysta? to jest wybitnie wyższy poziom emotka
2 maj 14:56