matematykaszkolna.pl
Jeżeli X1,X2,X3,X4 to niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie normalnym wojko: Jeżeli X1,X2,X3,X4 to niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie normalnym N(1,2) oraz T=(X1+X2+X3+X4)/4, to zmienna losowa T ma rozkład: a)N(1,2) b)N(1,1) c)N(2,1) d)N(4,4) e)N(4,8) f)N(2,2)
2 maj 09:09
I'm back: Zapoznaj się z teoria
2 maj 10:08
wojko: Dobra, już czytam.
2 maj 10:10