matematykaszkolna.pl
Jeżeli zmienne losowe X i Y są niezależne, X ma rozkład normalny N(1,3), Y ma ro wojko: Jeżeli zmienne losowe X i Y są niezależne, X ma rozkład normalny N(1,3), Y ma rozkład normalny N(3,4) oraz S=X+Y, to zmienna losowa S ma rozkład: a)N(4,5) b)N(4,7) c)N(2,7) d)N(10,7)
2 maj 09:07
I'm back: I kolejne zadanie z cyklu: czy znamy teorie.
2 maj 10:08