matematykaszkolna.pl
Izometrie Legend of whitesnake : Określic wszystkie izometrie przeksztalcające litere A na siebie Wykonac to samo zadanie dla pozostalych liter alfabetu łacińskiego To drugie moze sobie podarujemy
1 maj 20:50
Maciess: Identyczność i symetria względem symetralnej tej poziomej kreski
1 maj 21:03
Legend of whitesnake : Tak. Rozumiem emotka
1 maj 21:05