matematykaszkolna.pl
Dwie proste Legend of whitesnake : Dane są dwie proste z których żadna nie jest osią symetrii drugiej Na jednej z prostych obieramy dwa punkty M i N Wyznaczyć na drugiej z tych prostych punkt równoodlegly od punktów M i N
1 maj 20:38
Legend of whitesnake : rysunekTak teraz pomyslem czy tutaj chodzi o to zeby wyznaczyc symetralna odcinka MN i punkt przecięcia tej symetralnej z druga prosta bedzie tym punktem rownoodleglym od punktow M i N?
1 maj 21:00
ite: Tak, bo symetralna odcinka MN jest zbiorem punktów równoodległych od jego końców.
1 maj 22:12
Legend of whitesnake : dziękuje
1 maj 22:26
πesio: Do czego Ci to potrzebne?
1 maj 22:31
Legend of whitesnake : Niektore rysunki np do geometrii analitycznej sie przydadza
1 maj 22:47