matematykaszkolna.pl
Symetria Legend of whitesnake : rysunekObrac dowolnie pięciokat ABCDE i przekształcic go symetrycznie wzgledem prostej l przechodzącej przez jeden z jego wierzcholków to moge narysowa c te prosta róznie byle tylko przechodzila przez wierzcholek > Na rysunku wybrałem punkt B
1 maj 20:29